ยินดีต้อนรับสู่เว็บ สุภาษิต.net แหล่งรวมคำสุภาษิต สุภาษิตไทย สุภาษิตภาษาอังกฤษ คำคม สำนวนไทยและคำพังเพย ที่น่ารู้ น่าสนใจ ทั้งที่ใช้กันอยู่ประจำและที่พบได้ยาก เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปใช้กันได้อย่างถูกต้อง

เนื่องจากสุภาษิตและคำคมต่างๆมีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เราจึงได้จัดหมวดหมู่ไว้เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นดังนี้

1. สุภาษิตไทย
2. สุภาษิตภาษาอังกฤษ
3. คำคม
4. สำนวนไทย
5. คำพังเพย

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกค้นหาคำที่ท่านสนใจได้จาก Tags หรือตัวอักษรนำหน้าคำต่อไปนี้…

สุภาษิต คำคม สำนวน คำพังเพย คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบมาให้ทราบกันแล้วครับ...

สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นลักษณะสั่งสอน อาจจะเป็นคำเปรียบเทียบในบางครั้ง เช่น คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง ทั้งนี้เว็บของเราเตรียมข้อมูลทั้งสุภาษิตไทยและสุภาษิตภาษาอังกฤษไว้ท่านได้ศึกษา

คำคม หมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายดีๆ เป็นถ้อยคำที่หลักแหลม มีลักษณะสั้น กระชับ แต่ให้ความหมายที่ครอบคลุมอย่างเหมาะเจาะ ลงตัว ทั้งยังชวนให้คิดตาม คำคมนั้นเมื่อใช้กันไปนานๆก็มักจะกลายเป็นคำสำนวนได้ในที่สุด

สำนวน หมายถึง คำที่มีลักษณะเปรียบเทียบ โดยการนำของสองสิ่งหรือมากกว่ามาเทียบกันให้เห็นภาพ ซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นมักชี้นำให้เห็นพฤษติกรรมของคนหรือชี้ให้เห็นสภาพที่กำลังประสบอยู่ เช่นคำว่า ขิงก็ราข่าก็แรง, ปลาใหญ่กินปลาเล็ก, น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย, คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล

คำพังเพย หมายถึง คำที่แสดงความจริงในเชิงเปรียบเทียบ ไม่มีลักษณะของการสั่งสอน บางครั้งจะแยกความแตกต่างระหว่างคำพังเพยและสำนวนออกจากกันได้ยากมาก ตัวอย่างคำพังเพยเช่น มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่, พูดไปสองไพเบี้ย รู้แล้วนิ่งเสียตำลึงทอง, ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เป็นต้น