sponsored links

กินน้ำพริกถ้วยเก่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำพริกถ้วยเก่า” หมายความว่า (สำ) ก. อยู่กับเมียคนเดิม.

กินน้ำพริกถ้วยเก่า หมายถึง การใช้ชีวิตคู่ อยู่กินกับภรรยาคนเดิม เช่น

  • เมื่อสมบัติหมดตัว ผู้หญิงแต่ละคนก็เลิกราไปเขาเลยสำนึกได้ว่าไม่มีใครดีเท่าภรรยาอีกแล้ว จึงกลับมากินน้ำพริกถ้วยเก่า
  • ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันหนุ่มสาวแต่งงานกันไปไม่ทันไรก็เลิก ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ ที่เขากินน้ำพริกถ้วยเก่ากันได้เป็น 20 ปี

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links