sponsored links

กินน้ำเห็นปลิง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำเห็นปลิง” หมายความว่า สํา) ก. รู้สึกตะขิดตะขวงใจเหมือนจะกินน้ำเห็นปลิงอยู่ในน้ำก็กินไม่ลง.

กินน้ำเห็นปลิง หมายถึง สิ่งใดที่เรากำลังทำหรือที่เราต้องการแต่เมื่อพบเห็นว่าสิ่งนั้นน่ารังเกียจ หรือมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ ไม่ไว้วางใจ จนไม่อยากได้ เช่น

  • จริงๆก็สงสาร อยากจะสนับสนุนเด็กคนนี้ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่ก็หมือนกินน้ำเห็นปลิง เพราะบังเอิญไปรู้ว่าสาเหตุที่เขาป็นลูกกำพร้าเพราะเขาฆ่าบุพการีเพื่อหวังสมบัติ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links