sponsored links

กินน้ำใต้ศอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำใต้ศอก” หมายความว่า (สํา) ก. จําต้องยอมเป็นรองเขา ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวง).

กินน้ำใต้ศอก หมายถึง การจำยอมตกอยู่ในสถานะที่เป็นรองเขา ไม่สามารถเทียมหน้าเทียมตาเสมอเขาได้ เช่น

  • น่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆ ทั้งๆที่รู้ว่าผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ก็รักเขามากจนยอมกินน้ำใต้ศอกมาหลายปีแล้ว
  • ถ้าคุณไม่หย่าขาดกับภรรยา ฉันก็จะเป็นคนไปเอง เพราะฉันจะไม่ทนกินน้ำใต้ศอกแบบนี้ตลอดไปแน่ๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links