sponsored links

กินปูนร้อนท้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินปูนร้อนท้อง” หมายความว่า (สํา) ก. ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง.

กินปูนร้อนท้อง หมายถึง คนที่ทำผิดเอาไว้แต่กลัวว่าคนอื่นจะรู้แล้วโดนจับได้ จึงแสดงอาการมีพิรุธออกมา เช่น

  • ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจะกลัวอะไร รีบออกตัวปฏิเสธพัลวันแบบนี้ เข้าเรียกว่ากินปูนร้อนท้อง
  • ตำรวจได้ตั้งด่านตรวจรถที่ทำผิดกฏจราจร แต่คนขับแท็กซี่กินปูนร้อนท้อง อยู่ๆก็เสนอเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งแล้วบอกว่ารีบ ทำให้ผิดสังเกตจึงทำการค้นรถปรากฎว่าพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links