sponsored links

กินรังแตน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินรังแตน” หมายความว่า (สํา) ก. มีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นว่าเกินกว่าเหตุ.

กินรังแตน หมายถึง อารมณ์เสีย หงุดหงิด ฉุนเฉียวแล้วโวยวายเกินกว่าเหตุ เช่น

  • ไม่รู้ว่าเขาไปกินรังแตนที่ไหนมา ผมแค่เดินผ่านทักทายตามปกติ ก็ด่าสวนกลับมาเป็นชุดเลย เหมือนผมไปทำอะไรให้ร้ายแรง
  • สงสัยผู้จัดการจะไปกินรังแตนมา เพราะตั้งแต่เดินเข้ามาในบริษัทไม่เห็นมีใครเข้าหน้าติดซักคน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links