sponsored links

กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา” หมายความว่า (สํา) ว. เละเทะไม่มีระเบียบ.

กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา หมายถึง มีความเป็นอยู่อย่างสกปรก เละเทะ ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น

  • ไม่รู้ว่าหล่อนรักผู้ชายคนนี้ไปได้อย่างไร มีดีแค่ความหล่อ แต่มีนิสัยกินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา ฉันรับไม่ได้จริงๆ
  • เป็นผู้หญิงต้องหัดทำงานบ้านงานเรือน ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านบ้าง อย่าให้ใครมาว่าได้ว่ากินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา ไม่อย่างนั้นได้ขึ้นคานแน่ๆเชียว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links