sponsored links

กินเหล็กกินไหล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินเหล็กกินไหล” หมายความว่า (สํา) ว. ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือความเจ็บปวดได้อย่างผิดปรกติ.

กินเหล็กกินไหล หมายถึง คนที่มีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความเจ็บปวดได้มากผิดปกติ เช่น

  • ถึงคู่ต่อสู้จะดูตัวใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้กินเหล็กกินไหลมาจากไหน อย่ากลัวไปเลย แค่เราขยันฝึกซ้อมแล้วทำให้เต็มที่ก็มีโอกาสชนะได้
  •  คนงานก่อสร้างเหล่านี้ไม่รู้กินเหล็กกินไหนที่ไหนมา ถึงได้เหมือนเครื่องจักรทำงานต่อเนื่องได้ไม่หยุดพัก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links