sponsored links

ขนหัวลุก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542“ขนหัวลุก” หมายความว่า

“(สำ) ว. อาการที่ตกใจหรือกลัวมากเป็นต้นจนรู้สึก คล้ายกับผมตั้งชันขึ้น”

 

ขนหัวลุก หมายถึง อาการที่ตกใจมากหรือกลัวจนสุดขีด เช่น

  • อุบัติเหตุรถไฟชนคนที่ชานชาลาเมื่อวานนี้ ภาพยังติดตา จนทำให้ฉันนอนไม่หลับ ขนหัวลุกไม่หาย
  • แค่ฉันย่างกรายเข้าไปในบ้านร้างในตำนาน ที่เต็มไปด้วยหญ้ารก บรรยากาศวังเวง ก็ทำให้ฉันขนหัวลุกจนไม่กล้าเดินต่อแล้วหล่ะ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links