sponsored links

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” หมายความว่า.
“(สํา) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทําตามที่ตนต้องการ เช่น จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เราเหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า. (สังข์ทอง)”

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึง การบังคับให้ผู้อื่นกระทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยที่ผู้อื่นไม่เต็มใจ เช่น

  • งานนี้ผมไม่ทำ ผมเป็นผู้ชายนะ อยู่ๆจะให้ผมปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปสอดแนม แบบนี้มันข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าชัดๆเลย
  • ฉันไม่ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าหรอก ฉันอยากได้ลูกสาวเธอมาเป็นสะใภ้ก็จริง แต่ถ้าลูกสาวเธอไม่รักหรือชอบพอ ลูกชายฉันก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links