sponsored links

ข่มเหงคะเนงร้าย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข่มเหงคะเนงร้าย” หมายความว่า
“ก. รังแกเบียดเบียน.”

ข่มเหงคะเนงร้าย หมายถึง การข่มเหง รังแก ทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่า เช่น

  • ไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวย เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิเท่าเทียมกัน อย่าได้แบ่งชนชั้นและข่มเหงคะเนงร้ายกันอยู่เลย
  • ผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิต เพราะก่อนหน้านี้เธอมักจะถูกสามี ข่มเหงคะเนงร้ายทำร้ายร่างกาย จนสภาพจิตใจย่ำแย่

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links