sponsored links

ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น

ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น หมายถึง อยากจะรู้เรื่องไปเสียทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ขอให้ได้รู้ขอได้เห็น เช่น

  • หล่อนเป็นคนประเภทข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่นจริงๆ เมื่อวันก่อนหล่อนเห็นคนมุงกันอยู่ที่ตลาด หล่อนก็วิ่งตามไปดูทันที

 

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links