sponsored links

ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา หมายถึง การระงับอารมณ์ แม้จะมีความโกรธอยู่ในใจก็อย่าให้ผู้อื่นรู้ อย่าแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดีออกมา เช่น

  • เธอเป็นผู้น้อยต่อให้โกรธแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะแสดงกิริยาที่ไม่สมควรต่อหน้าผู้ใหญ่ ตามสำนวนที่ว่าข้างในไฟคลอกข้างนอกวันทา
  • ผมว่าคุณควรจะระงับอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้ จำไว้ว่าข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา เพราะยังไงคุณก็ยังต้องติดต่อประสานงานกับเขาจนกว่าโครงการจะเสร็จ งานจะได้ไม่มีปัญหา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links