sponsored links

ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น

  • องค์กรกับบุคคลากรก็เหมือนข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนาย ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย พึ่งพากัน เพราะหากองค์กรไม่มีความเป็นธรรมก็คงไม่มีคนทำงานให้ และถ้าบุคคลากรไม่มีองค์กรก็ลำบากเหมือนกัน
  • ฉันโชคดีมีเพื่อนบ้านที่ดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างที่เขาว่าข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย เมื่อคราวที่ลูกสาวฉันไม่สบาย เพื่อนบ้านก็ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลให้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links