sponsored links

คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง

คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง หมายถึง การจะทำงานใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบ หากทำงานกับเด็กซึ่งไม่มีวุฒิภาะวะ ไม่มีความรับผิดชอบ ก็จะทำให้เสียการ ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น

  • เห้อ…ฉันไม่น่าคบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมืองเลย อุตส่าห์เชื่อใจ ไว้ใจให้เป็นคนจัดการเตรียมเลี้ยงต้อนรับแขกผู้ใหญ่ แต่สุดท้ายงานก็พังเละเทะ ไม่พรอมเลยสักอย่าง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links