sponsored links

คลุมถุงชน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คลุมถุงชน” หมายความว่า
“(สํา) น. ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน”

คลุมถุงชน หมายถึง ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ได้รู้จัก หรือคุ้นเคยกันมาก่อน เช่น

  • ที่พ่อกับแม่คลุมถุงชนให้เพราะ หวังดี ต้องการให้ลูกได้คนดีๆ ที่คู่ควร เหมาะสมกับลูกนะ
  • ตอนนี้หล่อนหนีออกจากบ้านไปเพราะเสียใจที่ถูกครอบครัวบังคับให้คลุมถุงชน แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก ตอนนี้ครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links