sponsored links

ฆ้องปากแตก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฆ้องปากแตก” หมายความว่า
“(สํา) ว. ปากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนําความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา”

ฆ้องปากแตก หมายถึง คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของผู้อื่นไปโพนทะนา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เช่น

  • มีเรื่องอะไรอย่าไปเผลอเล่าให้หล่อนฟังนะ เพราะหล่อนเป็นพวกฆ้องปากแตก วันๆไม่ทำอะไร เอาแต่พูดนินทาเรื่องชาวบ้าน
  • เจ้านายเริ่มไม่ไว้ใจคนที่เป็นฆ้องปากแตกเช่นเขา เพราะเขาเก็บความลับไม่อยู่กลัวว่าซักวันหนึ่งความลับของบริษัทจะไปเข้าหูฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่แข่ง

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links