sponsored links

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย” หมายความว่า
“(สํา) ทํางานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว ใช้เพี้ยนว่า งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ก็มี”

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย หมายถึง การทำงานไม่ว่าจะงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัว ควรจะต้องดูแลรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เช่น

  • ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทน ต้องแบ่งเวลาการทำงานให้ดีเพราะฉันถือคติ งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย
  • ขยันจริงๆเลยนะคุณ งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสียแบบนี้ คงจะเก็บเงินซื้อบ้านได้ในเร็ววันนี้แน่ๆ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links