sponsored links

งูกินหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งูกินหาง” หมายความว่า
“(สํา) ว. เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอด ๆ”

งูกินหาง หมายถึง พัวพันเกี่ยวโยงกันไปเป็นทอดๆ จนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ เช่น

  • เขาติดการพนันจนต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้หนี้ จนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถจัดกับหนี้สินที่มีอยู่มากมายจนกลายเป็นงูกินหาง
  • เมื่อรุ่งเช้าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สระเบิดในใจกลางเมือง จนทำให้การจราจรหยุดนิ่ง ทำให้รถติดสะสมเป็นงูกินหาง

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links