sponsored links

จรกาหน้าหนู

จรกาหน้าหนู หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ เช่น

  • เพราะว่าหล่อนมีนิสัยเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ จนทำให้ไม่มีใครอยากจะยุ่งเกี่ยวด้วย เลยต้องเป็นจรกาหน้าหนูอยู่คนเดียว
  • ใครก็บอกว่าเขาเป็นจรกาหน้าหนู เพราะเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมาก ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่ยุ่งกับใคร

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links