sponsored links

ฉ้อศอกฉอกนิ้ว

ฉ้อศอกฉอกนิ้ว หมายถึง การคดโกงโดยค่อยๆเอาที่ละเล็กทีละน้อย ทีละนิดทีละหน่อย เช่น

  • ในองค์กรของเรามีโจรอยู่ ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นพนักงานบัญชีที่คอยกัดกินโกงเงินของบริษัทแบบฉ้อศอกฉอกนิ้ว เอาที่ละเล็กที่ละน้อยมาเป็นเวลานานจนป่านนี้คงเก็บได้ก้อนใหญ่แล้วหล่ะ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links