sponsored links

ชั่วหม้อข้าวเดือด

ชั่วหม้อข้าวเดือด หมายถึง ระยะเวลาสั้นๆ ไม่นานนัก ระยะเวลาเท่ากับการหุงข้าวจนเดือด เช่น

  • คุณนั่งรอฉันแต่งตัวสักครู่ ไม่นานหรอกแค่ชั่วหม้อข้าวเดือดก็เสร็จแล้วค่ะ
  • เขาเก่งจริงๆ ใช้เวลาแค่ชั่วหม้อข้าวเดือดก็สามารถซ่อมไมโครเวฟให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
  • ฉันเดินมาโรงเรียนทุกวันเพราะ บ้านของฉันอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน เดินแค่ชั่วหม้อข้าวเดือดก็ถึงแล้ว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links