sponsored links

ชาดจะดีไม่ทาสีก็แดง

ชาดจะดีไม่ทาสีก็แดง หมายถึง คนดีต่อให้เป็นอย่างไร อยู่ในสถานะหรือสภาพแวดล้อมเช่นไร ก็ยังคงเป็นคนดีเสมอ เช่น

  • เธอไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูเรื่องวันผ่าคลอดอะไรหรอก ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า ชาดจะดีไม่ทาสีก็แดงนะ
  • ลุงคนนี้แกเป็นคนดีจริงๆ อย่างที่เขาว่าชาดจะดีไม่ทาสีก็แดง คุณลุงมีอาชีพขับรถรับจ้างแล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ ในนั้นมีเงินอยู๋เป็นจำนวนมากแต่เขากลับทาหางส่งคืนเจ้าของทุกบาททุกสตางค์

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links