sponsored links

ชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก

ชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก หมายถึง คนที่ดื้อรั้นทำอะไรนอกลู่นอกทาง ทำในสิ่งไม่ดี แม้จะมีคนตักเตือนแต่ก็ไม่เชื่อฟังยังดื้อรั้นที่จะทำให้ได้ จนคนที่เตือนต้องปล่อยให้ทำไปจนกว่าจะรู้สึกด้วยตัวเอง เช่น

  • ผมเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องการเมืองแต่เขาก็ไม่ฟัง คนอย่างเขาเป็นพวกชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก
  • ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นพวกชาติคางคก ย่งหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก เคยรั้นจะขยายสาขาร้านอาหารโดยที่ยังไม่พร้อม ยังควบคุมคุณภาพไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงถึงได้รู้สึกตัวว่าพลาดอะไรไป

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links