sponsored links

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก หมายถึง อย่าไว้วางใจคนใกล้ตัว หรือสิ่งที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถนำภัยมาสู่ตนเองได้ เช่น

  • คุณต้องระวังเขาให้ดี ไม่รู้ว่าที่กลับมาครั้งนี้มีแผนอะไรหรือไม่ ดังโบราณว่าช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไม่น่าไว้วางใจ
  • เขาคงแค้นเคืองที่คุณให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผมว่าคุณควรระวังตัวไว้บ้างนะ ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไว้ใจไม่ได้ เขาอาจจะทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงได้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links