sponsored links

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง การมีความซื่อสัตย์จะทำให้คนเชื่อใจ มีแต่คนนับถือ ไม่มีวันอดตาย เมื่อได้รับความเดือดร้อนก็ยังคงมีคนช่วยเหลือเสมอ แต่หากมีนิสัยคดโกงเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเมื่อถูกจับได้ ก็จะไม่มีคนให้ความช่วยเหลือหรือคบค้าสมาคมด้วย เช่น

  • ที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีแต่คนนับถืออย่างทุกวันนี้ได้ เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลงมัวเมาไปกับเงินทอง ยึดคติซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links