sponsored links

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

สำนวน “ซื่อเหมือนแมวนอนหวด” หรือ “เชื่องเหมือนแมวนอนหวด”  หมายถึงทำเป็นซื่อ เชื่อง ไม่มีพิษมีภัย แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนความร้ายกาจ ความเจ้าเล่ห์ เอาไว้ภายใน โดยโบราณท่านเปรียบไว้เหมือนแมวเชื่องๆตัวหนึ่ง แต่ถึงเวลาที่ตื่นตัวกลับปราดเปรียวและมีพิษสงร้ายกาจ

สำนวนไทยสำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่ภายนอกดูซื่อ ดูไม่มีพิษภัย แต่ในความจริงแล้วซ่อนความร้ายกาจ คิดคด คิดไม่ซื่อเอาไว้ รอเวลาที่จะแสดงพิษสงออกมา

ตัวอย่างของสำนวนซื่อเหมือนแมวนอนหวด เช่น
– นี่เธอ ระวังคนรับใช้ของเราหน่อยนะ ดูซื่อเหมือนแมวนอนหวด แต่ความจริงอาจจะร้ายมากก็ได้
– นี่คุณ รับพนักงานใหม่ต้องระวังหน่อยนะ อย่าเผลอไปเลือกพวกซื่อเหมือนแมวนอนหวดเข้าละ
– เจ้านี่ซื่อเหมือนแมวนอนหวด เผลอแป๊บเดียวยกเค้าคุณนายข้างบ้านซะเกลี้ยงเลย

ความหมายของ ซื่อเหมือนแมวนอนหวด ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทําเป็นซื่อ

Sponsored Links