sponsored links

ดอกไม้ใกล้มือ

ดอกไม้ใกล้มือ หมายถึง พฤติกรรมของหญิงสาวที่ทำให้ผู้ชายสามารถเข้าใกล้ได้ง่าย เช่น

  • ผู้หญิงสมัยนี้รับค่านิยมของต่างชาติมาเยอะ ชอบทำตัวเหมือนดอกไม้ใกล้มือ ที่ให้ผู้ชายเข้าถึงตัวได้ง่ายๆ
  • ผู้ชายคนนี้เป็นคนดี มีความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆ ฉันไม่เคยเห็นเขาเด็ดดอกไม้ใกล้มือ ทั้งๆที่มีผู้หญิงอยู่รอบๆตัวเขาเสียตั้งมากมาย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links