sponsored links

ดองเปรี้ยวดองเค็ม

ดองเปรี้ยวดองเค็ม หมายถึง การคร่ำเคร่ง จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปจนไม่มีเวลาไปทำสิ่งอื่น เช่น

  • ผู้หญิงจะออกจากบ้านแต่ละครั้ง กว่าจะดองเปรี้ยวดองเค็มแต่งตัวเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมง ไม่ต้องไปไหนกันพอดี
  • ผมว่าคุณควรจะจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่นะ มัวแต่ดองเปรี้ยวดองเค็มจัดเอกสารอยู่นานแล้ว งานการอย่าอื่นไม่ต้องทำกันพอดี

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links