sponsored links

ดาวล้อมเดือน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดาวล้อมเดือน” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีบริวารแวดล้อมมาก”

ดาวล้อมเดือน หมายถึง คนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์ เช่น

  • ดูดาราหนุ่มคนนั้นสิ ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหน ทำอะไรก็มีแต่คนห้อมล้อมอยู่รอบตัว เหมือนดาวล้อมเดือนจริงๆ
  • ตั้งแต่เธอเดินก้าวเข้ามาในงานเลี้ยง เธอดูมีราศี เปร่งประกายกลายเป็นจุดสนใจของงาน เป็นดาวล้อมเดือนมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links