sponsored links

ตกใต้เถรเทวทัต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกใต้เถรเทวทัต” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตกนรกขุมตํ่าสุด”

ตกใต้เถรเทวทัต หมายถึง ตกอยู่ในนรกขุมที่ต่ำที่สุด ตกนรกโลกันต์ เช่น

  • สังคมเลวร้ายมากขึ้นทุกวัน วางแผนฆ่าบุพการีเพื่อแย่งชิงมรดก คนพวกนี้ที่สามารถทำร้ายบุพการี ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงเขามาได้ คงไม่พ้นได้ตกใต้เถรเทวฑัตแน่ๆ
  • ฉันสัญญาว่าต่อให้ต้องตกใต้เถรเทวทัต ฉันก็จะตามจองล้างจองผลาญ ไม่มีวันให้อภัยคนที่ทำร้ายครอบครัวของฉัน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links