sponsored links

ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง หมายถึง การจะทำงานหรือเลือกประกอบอาชีพใด ควรเลือกทำให้สิ่งที่เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของตนเอง เช่น

  • ฉันว่าเธอไม่เหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับบัญชีเลยนะ อย่างเธอช่างพูดช่างคุยชอบเดินทางเหมาะที่จะไปทำงานเป็นพนักงานขายมากกว่า อย่างที่โบราณว่าตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนอย่างไง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links