sponsored links

ถอนหงอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอนหงอก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่”

ถอนหงอก หมายถึง การที่ผู้ใหญ่โดนเด็กหรือผู้น้อยว่ากล่าวทำให้เสียหาย ไม่มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่น

  • คุณป้าแซงคิวไม่ต่อแถวชำระเงินค้าสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต สรุปเด็กสาววัยรุ่นทนไม่ไหว ถอนหงอกคุณป้าเรียกมาอบรมมารยาท
  • คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ จะทำอะไรหัดคิดเสียบ้าง ไม่ใช้พูดจากลับกลอกไม่น่าเชื่อถืออยู่แบบนี้ ระวังเด็กจะถอนหงอกเอา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links