sponsored links

ถือบังเหียน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถือบังเหียน” หมายความว่า
ก. “มีอํานาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ”

ถือบังเหียน หมายถึง การได้คุมอำนาจ มีอำนาจในการบังคับหรือสั่งการให้เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น

  • มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าคนที่ถือบังเหียนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเป็นคนที่แฝงตัวอยู่ในองค์กรของรัฐบาลเอง
  • คุณนาวานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนนี้เป็นผู้ถือบังเหียนควบคุมงาน โครงการก่อสร้างโรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพ ในสไตล์อิตาลี

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links