sponsored links

ถือไพ่เหนือมือ

ถือไพ่เหนือมือ หมายถึง อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบ อยู่เหนือกว่ามีโอกาสดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น

  • การแข่งขันพุตบอลนัดนี้คงต้องยกให้ประเทศเกาหลีซึ่งเป็นเจ้าบ้าน เป็นฝ่ายถือไพ่เหนือมือ เนื่องจากได้เปรียบใน หลายๆด้าน ทั้งพื้นที่และสภาพอากาศที่คุ้นเคย
  • หลังจากที่ได้ทำการหาข้อมูลมา ผมมั่นใจว่าตอนนี้บริษัทของเรากำลังถือไพ่เหนือมือคู่แข่ง เพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าคู่แข่ง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links