sponsored links

ทองแผ่นเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทองแผ่นเดียวกัน” หมายความว่า
(สํา) ว. “เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน”

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง การที่ชายหญิงแต่งงานกัน ทำให้ทั้งสองครอบครัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันเป็นเครือญาติ เช่น

  • ไหนๆ เราทั้งสองครอบครัวก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วถ้าคุณมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือเราก็ยินดีที่จะช่วย
  • เป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศเมื่อสองตระกูล อภิมหาเศรษฐีของเมืองไทยที่กลายมาเป็นทองแผ่นเดียวกัน เป็นการเสริมความมั่งคั่งให้กับทั้งสองตระกูล

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links