sponsored links

ทอดสะพาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทอดสะพาน” หมายความว่า
ก. “ใช้สื่อสายเข้าไปติดต่อทําความสนิทสนมกับผู้ที่ต้องการคุ้นเคย แสดงกิริยาท่าทางเป็นทํานองอยากติดต่อด้วย”

ทอดสะพาน หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางว่ามีไมตรี อยากติดต่อทำความสนิทสนมด้วยหรือ การให้ท่า เช่น

  • เธอต้องระวังผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆ ฉันเห็นหล่อนชอบมาทำตัวสนิทสนมทอดสะพาน ให้ท่าแฟนของเธอบ่อยๆ
  • ฉันแอบมองเขามานานหลายปีแล้ว พยายามทอดสะพานให้ก็หลายหน แต่ก็ไม่เห็นเขาจะมาสนใจฉันซักนิด

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links