sponsored links

ทันควัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทันควัน” หมายความว่า
ว. “ทันทีทันใด ฉับพลัน”

ทันควัน หมายถึง ทันเวลา ทันทีทันใด ฉับพลัน เช่น

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับกลุ่มคนร้ายที่กำลังทำการขนถ่ายยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ทันควัน ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหนีข้ามประเทศไป
  • เธอรับไม่ได้ที่ถูกเพื่อนร่วมงานดูถูกว่าเกาะแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันเพื่อหวังเงิน เธอจึงโต้เถียงกลับทันควันว่า เธอบริสุทธิ์ใจและสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links