sponsored links

ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์

ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์ หมายถึง การทำความชั่วนั้นทำได้ง่าย แต่สุดท้ายก็จะส่งผลให้ต้องไปรับกรรมได้รับความลำบาก ส่วนการทำความดีนั้นทำยากกว่าแต่สุดท้ายก็จะได้รับผลดี เช่น

  • ฉันรู้ว่าลึกๆ เธอไม่ได้เป็นคนร้ายกาจ แต่ที่เธอเป็นแบบนี้เพราะคนรอบตัว ตอนนี้เธอยังกลับตัวทันนะอย่าไปอาฆาตคนเหล่านั้นเลย ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links