sponsored links

ธรรมะย่อมชนะอธรรม

ธรรมะย่อมชนะอธรรม หมายถึง ความดีย่อมชนะความชั่ว เช่น

  • ลุงเจิมแกมีคู่อริที่คอยอิจฉฉาริษยา ทุกครั้งที่ลุงเจิมจะทำอะไรก็มักจะมีคอยจ้องทำลายเสมอ เมื่อเริ่มทำสวน สวนก็ถูกเผา เมื่อเริ่มเลี้ยงสัตว์ สัตว์ทั้งหลายก็ถูกวางยาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร แต่สุดท้ายธรรมะยาอมชนะอธรรม ลุงเจิมสามารถทำสวนได้สำเร็จ ทั้งยังสามารถจับตัวคนร้ายได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links