sponsored links

นกต่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นกต่อ” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)”

นกต่อ หมายถึง คนที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่ติดต่อ หรือล่อลวงให้คนอื่นติดกับ หลงเชื่อตามแผนการของผู้อื่น เช่น

  • ตำรวจใช้สายลับสาวทำทีเป็นนางนกต่อไปล่อซื้อ ยาเสพติดจนสามารถรวบตัวแก๊งค์ค้ายาได้สำเร็จ
  • ตำรวจรวบจับแก๊งค์นกต่อที่ทำงานให้กับขบวนการค้ามนุษย์ โดยหลอกลวงหญิงสาวให้ไปค้าประเวณีในต่างแดน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links