sponsored links

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

นกน้อยทำรังแต่พอตัว หมายถึง การจะกระทำการใดๆควรทำให้พอเหมาะ พอสมควรแก่ฐานะและความสามารถของตน ไม่ควรทำอะไรเกินตัว เช่น

  • ผมไม่ไปอวดร่ำอวดรวย แข่งขันอะไรกับใครหรอก ผมก็มีเงินเพียงเท่านี้ซื้อรถคันเล็กๆ ให้เดินทางได้ไม่ลำบากก็เพียงพอแล้ว ยึดคตินกน้อยทำรังแต่พอตัว
  • ก่อนจะตัดสินใจอะไรคิดให้ดีๆก่อนนะ อยากได้บ้านหลังโตราคาหลายล้าน ทั้งๆที่ตัวเธอยังมีภาระอื่นๆ อีกมาก จะผ่อนไหวหรือเปล่า ต้องคิดไว้บ้างนะว่านกน้อยทำรังแต่พอตัว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links