sponsored links

น้ำลอดใต้ทราย

น้ำลอดใต้ทราย หมายถึง การกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปอย่างลับๆ ไม่มีผู้รู้เห็น เช่น

  • องค์กรของประเทศมหาอำนาจได้สร้างทำการอาวุธนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงที่สุด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นไปอย่างลับๆ เหมือนน้ำลอดใต้ทรายไม่มีผู้ใดรับรู้
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แฝงตัวเข้าไปยังองค์กรที่ต่อต้านรัฐบาล เพื่อสืบหาข้อมูลสำคัญโดยการแฝงตัวเข้าไปก็เหมือนน้ำลอดใต้ทรายเป็นความลับไม่มีคนรู้เห็น

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links