sponsored links

น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน” หมายความว่า
(สํา) “สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง ก็ว่า”

น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน หมายถึง การสั่งเสียบอกกล่าวเรื่องสำคัญเป็นครั้งสุดท้าย หรือการกระทำสิ่งใดเพื่อเป็นการไว้อาลัยก่อนจากลา เช่น

  • น่าสงสารผู้หญิงคนนี้เธอถูกพรากลูกไปจากอ้อมกอด ถูกครอบครัวฝ่ายชายกีดกันไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับลูกอีก แม่และลูกจึงพากันร้องไห้ระงม บอกร่ำลาเหมือนน้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links