sponsored links

บุญมาวาสนาส่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บุญมาวาสนาส่ง” หมายความว่า
(สํา) “เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า”

บุญมาวาสนาส่ง หมายถึง คนที่มีบุญเก่าคอยเกื้อหนุน จะส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา มีโอกาสที่ดี เช่น

  • ผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ไปต่างประเทศ แต่แล้วก็มีบุญมาวาสนาส่งให้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานประจำอยู๋ที่ประเทศอังกฤษ
  • เด็กคนนี้ถึงแม้จะเกิดมาอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่ก็มีบุญพาวาสนาส่งให้มีเศรษฐีมารับเลี้ยงไปเป็นลูก ทำให้เขามีโอกาสที่ดี มีชีวิตที่ดีจนตอนนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links