sponsored links

บุญให้หาบ บาปให้หิ้ว

บุญให้หาบ บาปให้หิ้ว หมายถึง การพยายามทำความดี สั่งสมบุญให้มากๆ และพยายามทำบาปให้น้อยที่สุด เช่น

  • ถ้าเธอเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมก็ควรที่จะหยุดการอาฆาตแค้น แล้วหันมาสร้างบุญบารมีให้มากๆ อย่างที่โบราณาว่าบุญให้หาบ บาปให้หิ้วจะดีกว่า
  • ตอนนี้เรามีโอกาสก็ควรจะทำบุญไว้ให้มาก อย่างที่เขาว่าบุญให้หาบ บาปให้หิ้ว เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตหรือในชาติต่อๆไปของเราจะไปอย่างไร

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links