sponsored links

บ่นเป็นหมีกินผึ้ง

บ่นเป็นหมีกินผึ้ง หมายถึง อาการของคนที่บ่นพึมพัมไปเรื่อย เห็นอะไรก็บ่นไปหมดจนน่ารำคาญ เช่น

  • คุณแม่บ่นเป็นหมีกินผึ้งเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเจอมาสภาพบ้านที่เละเทะ เกะกะ ไม่มีความเป็นระเบียบ
  • เขาถึงกับบ่นเป็นหมีกินผึ้งเพียงแค่มีคนไปทำหนังสือเล่มโปรดที่เขาหวงมีรอยยับเพียงนิดเดียว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links