sponsored links

บ้องตื้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บ้องตื้น” หมายความว่า
ว. “มีความคิดอย่างโง่ ๆ”

บ้องตื้น หมายถึง โง่ ไม่มีปัญญา ไม่มีความคิด เช่น

  • ดารานางเอกคนนี้ทำอะไรบ้องตื่น ไม่รู้จักคิด อยากสร้างกระแสให้คนกลับมาสนใจจนถึงขั้นลงทุนถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ สุดท้ายก็โดนวิจารณ์ยับ
  • ทำไมเธอถึงได้มำอะไรบ้องตื้น มีความคิดโง่ๆแบบนี้ เขาไม่รักก็ปล่อยเขาไป ต่อให้เธอมานั่งทำร้ายตัวเองอยู่แบบนี้เขาก็ไม่ได้กลับมาสนใจหรอก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links