sponsored links

บ้านแตกสาแหรกขาด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บ้านแตกสาแหรกขาด” หมายความว่า
(สํา) น. “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมืองอย่างร้ายแรงถึงทําให้ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกัน”

บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งร้ายแรงจนทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายพลัดพลากจากกันไปคนละทิศละทาง เช่น

  • ครอบครัวนี้เคยมีปัญหาเรื่องแย่งชิงมรดก พี่น้องต่างก็วางแผนเพื่อเอาทรัพย์สมบัติทะเลาะกันจนถึงขนาดบ้านแตกสาแหรกขาดกันทีเดียว
  • นักธุรกิจหนุ่มร้อยล้านกำลังเล่าประวัติของตนเองว่าชีวิตตอนเด็กๆเขามาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาดกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เขาต้องใช้ความพยายาม ดิ้นรนเป็นอย่างมาก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links