sponsored links

ปากสว่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากสว่าง” หมายความว่า
ว. “ชอบเปิดเผยเรื่องของผู้อื่น”

ปากสว่าง หมายถึง คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำเรื่องของผู้อื่นไปเปิดแผย โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมหรือผลลัพธ์ที่จะตามมา เช่น

  • เรื่องนี้ใครอย่าเผลอเล่าให้หล่อนฟังเชียวยิ่งปากสว่างอยู่ ถ้าหล่อนรู้คนอื่นคงรู้ทั้งหมู่บ้าน
  • ฉันโดนทำโทษถูกกักบริเวณ เพราะมีคนปากสว่างไปฟ้องพ่อกับแม่ ว่าฉันแอบหนีเรียนไปดูหนัง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links